Walk Me Talk Me – Acts of Daring -performanssikävelyt Vantaalla

  • Missä? Tikkurilassa
  • Milloin? 3.11. klo 11:00, 13:00, 15:00
  • Kieli: suomi, englanti, venäjä
  • HUOM! Enintään kaksi henkilöä kerrallaan. Ennakkoilmoittautuminen: Nadja Simakina, nadja.simakina@gmail.com Ilmoittautumiseen tarvitaan: nimi ja sukunimi, toivomus kävelyn alkamisajasta (3.11. klo 11, 13 tai 15)

Kuinka moni kirjoittamaton sääntö kontrolloi julkista käyttäytymistämme? Mitä tapahtuu, jos näitä rikotaan? Missä on minun paikkani tässä tilassa? WALK ME TALK ME – Acts of Daring on helsinkiläisen tanssitaiteilija Riina Hannukselan kehittämä osallistava kävelyteos yhdelle tai kahdelle osallistujalle kerrallaan.

Se on teos, jossa katsojasta tulee esiintyjä esiintyjän rinnalle ja esiintyjästä katsoja, tarkkailija katsojan rinnalle. Julkinen tila avautuu toisaalta toiminnan, toisaalta esiintymisen näyttämönä, joka kenties on joillekin saavutettavampi kuin toisille.

Mitkä ovat niitä hetkellisiä tilan (haltuun)ottoja, joiden kautta yksilöt raivaavat tilaa itselleen ja luovat paikkoja tulla näkyväksi ja aktiiviseksi osaksi yhteiskuntaa? Rikkoa niitä kirjoittamattomia sääntöjä, jotka määrittävät olemistamme julkisessa tilassa?

Kävely luo teoksen rytmin, ajan ja tilan, johon voimme asettua ja jossa voimme siirtyä. Se pitää meistä huolen. Valitsemme satunnaisia polkuja urbaanissa ympäristössä, opimme toinen toiseltamme ja uskaltaudumme yhdessä.

Riina Hannuksela on tanssitaiteilija ja tanssinopettaja, joka työskentelee perinteisen näyttämökontekstin ulkopuolella. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi kulttuurihistorian oppiaineesta (2006) sekä tanssinopettajaksi (amk, 2010). Hän on asunut Pietarissa v. 2003 – 2004, ohjaa Tanssiryhmä Ihania ja on ollut mukana Koneen säätiön rahoittamassa TALK – Taidetta ja liikettä kieltenopetukseen hankkeessa. Viime vuosina hän on työskennellyt enevissä määrin tanssi- ja esitystaidetta sekä pelillisyyttä yhdistäen.Hän työskentelee mielellään julkisissa ja muissa tanssille epätyypillisissä tiloissa. Hän oli mukana Tanssiryhmä Ihanien kanssa Sari Palmgrenin Aidatut Unelmat teoksessa (2017, 2018).

Osallisuuden ja kuulumisen kokemus on ihmisyydelle olennaista. Arkisen ympäristön moninaistuessa meidän pitäisi avautua erilaisille tavoille olla ja kommunikoida, jotta kaikki voisivat osallistua tavallaan. Kävelyn voi tehdä monella eri kielellä, vajavaisella kielitaidolla tai jopa ilman kieltä. Kun puhuminen on vaikeaa tai mahdotonta, löytyy muita tapoja ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Silloin voi herkistyä toisen ei-kielellisille viesteille ja erilaiselle osaamiselle.

Luottamus syntyy hallinnan tunteesta. Kävelyn aikana on tärkeää, että osallistuja pystyy hallitsemaan omia rajojaan ja venyttämään niitä turvallisesti. Jotta tämä on mahdollista, on syytä tunnustaa teokseen sisältyvä valta-asetelma: Minä taiteilijana tiedän ja voin vaikuttaa siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Teen sen kuitenkin tarjoten ja ehdottaen erilaisia vaihtoehtoja, joista voi valita.