25.10-3.11.2024

Aicha Manai

Juontaja

Aicha Manai

Yrittäjyyden, maahanmuuttokysymysten sekä diversiteetin ja inkluusion asiantuntija Aicha Manai, kouluttaa yrityksiä ja organisaatioita kohtaamaan tulevaisuutta ymmärtämällä paremmin nykyhetken trendejä. Hän laajentaa yleisön ymmärrystä muun muassa monimuotoisuuden edistämisestä, yrittämisen olosuhteista ja tulevaisuudesta Suomessa sekä maahanmuuttoon ja nuorisoon liittyvistä kysymyksistä.

Aicha on taustaltaan ekonomi, yritysneuvoja ja työelämävalmentaja. Hän työskenteli pitkään pk‑yrittäjien parissa Suomen Yrittäjillä ja toimii nykyään Startup Refugeesin toimitusjohtajana.