25.10-3.11.2024

Tuija Mustajärvi

Helsingin kaupunginkanslia. Viestintäosasto / Osallisuusyksikkö, asiantuntija

Tuija Mustajärvi

Tuija Mustajärvi (VTM) työskentelee Helsingin kaupunginkansliassa asiantuntijana palvelujen tasa‑arvon ja yhdenvertaisuuden kaupunkitasoiseen kehittämiseen ja koordinaatioon liittyvissä kysymyksissä. Hän on motivoitunut rakentamaan kaikille hyvää kaupunkia, jonka perustana ovat syrjimättömyys ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.