Эйлина Гусатинская

Cultura-säätiö, ohjelmajohtaja

Эйлина Гусатинская

Toimittaja taustaltaan, Eilina Gusatinsky, FM, on asiantuntija, jolla on 25 vuoden kokemus kotoutumisen edistämisen työstä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.